DISTRIBUCIJA VRHUNSKIH PROIZVODA MALIH GOSPODARSTVA